Als je je niet bij hen aan kunt sluiten moet je ze verslaan.