Een jager in het woud. Frankrijk, Duitsland, Europa.

Een jager in het woud

Na Brexit en met de Russische militaire expansie  richt het oog zich opnieuw op de Frans-Duitse as. Kunnen deze landen nog richting geven aan de toekomst van Europa? Is de kloof uit hun gezamenlijk verleden definitief overbrugd? Vier oorlogen hebben diepe sporen achtergelaten. Hoewel de ‘erfvijandschap’ tussen beide landen al sinds de laatste wereldoorlog is verdampt, leert de geschiedenis dat nationale vooroordelen en clichés hardnekkiger zijn dan we vaak denken. Daarover gaat dit boek.

Verder lezen


Authenticiteit: Rousseau en ik. Nu 7e druk!

Rousseau en ik. Over de erfzonde van de  authenticiteit. Nu zevende druk!

Jean-Jacques Rousseau is de uitvinder van het ik dat wij sinds meer dan twee eeuwen nastreven en dat ik staat hoog op de agenda. In de politiek, de kunst, het onderwijs, op tv en in ons eigen leven. Sinds Rousseau verlangen we allemaal naar het echte en het natuurlijke en het onvermijdelijke gevolg ervan  is bedrog en teleurstelling. Het verlangen naar the real thing roept volgens de auteur steeds zijn tegendeel op: onechtheid en vervreemding. BESTEL

Verder lezen


Dichtbij en ver weg

Dichtbij en ver weg

Dichtbij en ver weg. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur.

De essays in Dichtbij en ver weg lijken van alles en nog wat aan te snijden: van een bedrieglijk stuk steen op de maan tot een dramatische scène in bad, van een romantische boswandeling tot Nipplegate, van Goethe tot David Bowie, van de woede van Schopenhauer tot de karper van Apollinaire en van een tekenfilm met louter dieren tot aan de jungle in Suriname en het Rijksmuseum.

Maar hoe verschillend die onderwerpen ook lijken, steeds gaat het om het overbruggen van een afstand: tussen kunst en maatschappij, filosofie en wereld, verleden en toekomst, privacy en openbaarheid. Dichtbij en ver weg is een verzameling goed geschreven opstellen waarin wat ver weg is dichtbij komt en het nabije van op een afstandje wordt bezien. Het boek is tegelijk  is een hartstochtelijk pleidooi voor geschiedenis, literatuur en kunst. Lichtvoetig en diepzinnig. De opstellen zijn goed los van elkaar te lezen en bieden een rijke variatie aan onderwerpen. Daarin klinkt echter wel steeds één stem door: die van de essayist.

BESTEL hier

Voor een bespreking van dit boek in NRC Handelsblad van Martijn Meijer zie hier.

Verder lezen


De romantische orde: 3e druk

We leven nog steeds in de romantiek en het lukt ons niet ons daaraan te ontworstelen. Mensen verlangen ernaar zichzelf te zijn en ze verlangen naar de roes en het exotische. De liefde is la grande affaire de la vie. We zijn gefascineerd door het verleden, wantrouwen wetenschap en techniek, geloven in de beloften van de kunst. Het nationalisme staat weer hoog op de agenda van een tegelijk steeds diverser samenleving en een verenigd Europa. De romantische orde werpt een nieuw licht op de hedendaagse cultuur en op onszelf. Bestel

Verder lezen


Engagement in de kunst: De navel van Daphne (2e druk)

In de beeldende kunsten is niets wat het is. Maar van de politiek en van de moraal wordt juist ondubbelzinnigheid verlangd. Hoe kan kunst dan politiek of moreel zijn? Veel hedendaagse kunstenaars trekken met een boodschap de wereld in. In De navel van Daphne werpt Maarten Doorman licht op het doolhof van engagement in de kunst. Bestel. Zie hier en interviews in Het Parool en in Trouw en opiniestuk in de Volkskrant en recensies in De Groene en in NRC Handelsblad en Metropolis M.

Verder lezen


Filosofen van deze tijd.

Nu in de winkel: 16e herziene druk. Inmiddels 30000 exemplaren verkocht! In Filosofen van deze tijd onder redactie van van Maarten Doorman en Heleen Pott worden de 32 belangrijkste denkers van de laatste halve eeuw besproken. Door specialisten en toch leesbaar. Aan de orde komen onder anderen Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Hannah Arendt, Michel Foucault, Deleuze, Sloterdijk  en Frantz Fanon…

Verder lezen


Wie niet. Gedichten

Wie niet bevat gevarieerde poëzie op een grondtoon van vergankelijkheid. Deze bundel heeft een open oog voor de absurditeiten en de valkuilen van het nieuws, is niet bang voor het raadsel maar blijft tegelijk kraakhelder, vitaal en opvallend concreet.

Verder lezen


Je kunt bellen

Nu de telefoon overal en altijd is wekt het geen verbazing dat hij ook in de poëzie doordringt. In Je kunt bellen is de smartphone vaak aanwezig, ook als je hem niet hoort of ziet. Je kunt bellen wisselt snelle, nerveuze gedichten af met bedachtzame en melancholieke, een eerbetoon aan Majakovski met verbijstering over een been, en een reeks voor het mobiele scherm geschreven gedichten met een geschreven vakantiefoto. In Je kunt bellen nuchtere lyriek met magische ogenblikken, vol van muziek. Euro 5,90 Bestel. Als E-book euro 8,99 op iPad, tablet, kindle en smartphone: Bestel

Verder lezen


Aforismen: Doormans klein handorakel

100 aforismen

De Oudheid twitterde het op perkament, Erasmus in zijn Adagia, Pascal in Pensées. In de 18e eeuw was het een maxime, in de 19e eeuw bloeide het, in de 20e kromp het tot oneliner om in de 21e een tweet te worden. Maar een goed aforisme is tijdloos, minder hysterisch dan twitter en minder suf. Volgens Karl Kraus is het zelden waar: het is een halve waarheid of anderhalf. Bij Doorman wordt het aforisme vrij: een zin zonder account.

Bestel voor euro 6,75 incl. verzendkosten in NL

Verder lezen


Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde

Art is supposed to be of our time or rather of the future. This perspective has dominated art and art criticism for more than a century. The author of this challenging and erudite study traces how the idea of progress in art came into being and examines the widespread rhetorical impact of concepts of progress.

After the end of the avant-garde, the idea of progress in art collapsed and philosophers like Arthur Danto soon began proclaiming the end of art. Doorman investigates the crippling effects of postmodernism on art and proposes a new notion of progress with which to understand contemporary art.

Free download of the book here

Verder lezen


Het scherm der verbeelding

Opstellen over televisie door Frits Abrahams, Jan Blokker, Martin Bril, Hans Magnus Enzensberger, Anna Luyten, Nelleke Noordervliet, Herman Pleij, Maarten van Rossem en K. Schippers. Het scherm der verbeelding onder redactie van Maarten Doorman & Michaël Zeeman staat nog altijd vol met prikkelende essays …

Verder lezen


Nieuw! Denkers in de grond nu als E-book!

Op iPad, smartphone, tablet, slechts euro 4,99. Bestel en download hier

Verbale snapshots van de graven van Marx, Sartre, Hegel, De Beauvoir, Nietzsche, Sontag, Heidegger, Descartes, Voltaire e tutti quanti. Eerder een jaar lang op de Achterpagina van NRC Handelsblad. Met foto’s. Nu gebundeld!

Bovendien bevat Denkers in de grond  het verslag van in koortsachtig tempo afgelegde reizen onder de laaghangende bewolking van 1000 jaar Europese wijsbegeerte. Journalistiek in de portretten en tegelijk filosofie op maximumsnelheid in de reisreportage.

Ook verkrijgbaar bij bij bol.com, AKO, bruna, Polare, Atheneum, iTunes, Amazon.

Verder lezen


Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur

Paralipomena zijn dingen waar je aan voorbijgaat of die je weglaat. In deze bundel staat de filosoof, criticus en dichter Maarten Doorman bij een paar van die dingen stil. Bij de toekomst van de beeldhouwkunst, bij een overeenkomst tussen Mozart en Lou Reed, bij de haast religieuze vooroordelen tegen de canon, bij een paar achttiende-eeuwse romans, bij engagement in de kunst, bij Wittgenstein en de poëzie, bij straatnamen, fotografie en de stijl van Nietzsche. Sommige kwesties duiken telkens op: de verhouding tussen filosofie en literatuur, het belang van geschiedenis, de naweeën van het postmodernisme en de paradoxen van de romantische orde waaraan we niet kunnen ontsnappen.
Paralipomena is een goedgeschreven verzameling hedendaagse oneigentijdse beschouwingen over lezen, leven en kunst.

Verder lezen


Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst.

Kunst dient van deze tijd te zijn, of liever nog: van de toekomst. Zulke vooruitgangsgedachten hebben de kunst en de kritiek lang in hun greep gehouden. In dit boek beschrijft Maarten Doorman hoe deze vooruitgangsindeeën opkwamen en tot en met de avantgarde gemeengoed bleven. Steeds mooier opent een verrassend verschiet op de recente geschiedenies van de verschillende kunsten. Doorman verklaart waarom kunstenaar, criticus en kuntwetenschapper zich zo lang van dergelijke vooruitgangsretoriek bleven bedienen. Ter illustratie krijgen de plotselinge opkomst van de Beweging van Vijftig en de roerige geschiedenis van De Stijl uitvoerig de aandacht. Kan met de komst van het postmodernisme dit vooruitgangsidee definitief in het museum worden bijgezet? Download hier gratis de tekst

5e druk 2005

Verder lezen


Planet Earth is blue

Steeds meer beseffen we de eindigheid van fossiele grondstoffen. Wereldwijd gaan regeringen, producenten en consumenten op zoek naar nieuwe ideeën om de  natuurlijke bronnen en de behoeften van de mens in balans te brengen. Veel hedendaagse kunstenaars richten zich op die zoektocht. Planet Earth is blue bespreekt het utopische werk van de Italiaanse kunstenaar Pistoletto en de dystopieën van Joep van Lieshout.Bestel

Verder lezen


Afstandsbediening van katoen

Afstandsbediening van katoen is een gevarieerde bundel waarin de dichter zich opvallend geëngageerd uitspreekt over hoe de wereld er inmiddels uitziet. Uit de gedichten spreekt verzet tegen het verstikkende gebrek aan afstand in de openbare ruimte

Verder lezen


Blindegangster

Blindegangster is een beweeglijke bundel met een breed scala aan onderwerpen en plaatsen. Herinnering en speculatie, roes en ontluistering, requiem en grap, vliegveld en platteland, film en muziek: overal vonkt en knettert het. Verblind door h

Verder lezen


Elk beest zijn vet

23 fablesken (korte dierenverhalen), waarvan 20 eerder verschenen in de boekenbijlage van de Volkskrant. Uitgeverij Bert Bakker, 1991.

Verder lezen


Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen

Het lijkt onwaarschijnlijk maar er zijn filosofen die fantastisch kunnen schrijven. Dat gebeurt vooral als ze zich kwaad maken. Denkers in de ring is een bloemlezing uit zulke sprankelende polemieken, van Plato tot Wittgenstein en Sartre. Denkers in de ring ventileert zowel vrolijke als vileine kritiek op academische filosofie, sofisten, religieuze dogmatiek, officiële wijsbegeerte, dorre geleerdheid en filosofische modeverschijnselen…
6e druk 2004

Verder lezen