Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst.


Auteur :
Maarten Doorman
Uitgever:
Bert Bakker
Gepubliceerd in:
2005
ISBN:
90 351 2866 4

Kunst dient van deze tijd te zijn, of liever nog: van de toekomst. Zulke vooruitgangsgedachten hebben de kunst en de kritiek lang in hun greep gehouden. In dit boek beschrijft Maarten Doorman hoe deze vooruitgangsindeeën in de achttiende eeuw opkwamen en tot en met de avantgarde gemeengoed bleven. Steeds mooier opent een verrassend verschiet op de recente geschiedenis van de verschillende kunsten. Doorman verklaart waarom kunstenaar, criticus en kuntwetenschapper zich zo lang van dergelijke vooruitgangsretoriek bleven bedienen. Ter illustratie krijgen de plotselinge opkomst van de Beweging van Vijftig en de roerige geschiedenis van De Stijl uitvoerig de aandacht. Kan met de komst van het postmodernisme dit vooruitgangsidee definitief in het museum worden bijgezet? Volgens Maarten Doorman blijkt dat helemaal nog niet zo eenvoudig. Hij laat zien welke problemen ontstaan als elke gedachte aan vooruitgang wordt opgegeven.

Steeds mooier is oorspronkelijk als proefschrift geschreven (1994); de handelseditie werd verschillende malen herdrukt.

‘Zijn boek is meer dan een provocatie (…). In de meest prikkelende delen ervan probeert hij duidelijk te maken in hoeverre de notie van vooruitgang ons nog van nut kan zijn.’ (de Volkskrant)

‘Een rijk en uitdagend boek.’ (Arthur Danto)

Bestel hier

of download hier gratis de tekst