Groningen (8-2 en 22-4), Arnhem (12-2), Amsterdam (23-2, 4-3 en 15-3), Maastricht (12-3) en Enschedé (14-4)


Op 8 februari 11 uur a.m. aan Academie Minerva in Groningen: Arts, Morals and Politics in an Age of Transition. Op 12 februari neemt Maarten Doorman deel aan een middag in Arnhem van Artez in Rozet over engagement in de kunst m.m.v. o.a Jonas Staal, Brigitte van der Sande, Chris Keulemans, Renzo Martens en Merlijn Twaalfhoven. Op 23 februari aan de Amsterdamse Zuidas een tafelrede in De Nieuwe Poort over hetzelfde (12.40 uur). Op 4 maart een avond in De Balie n.a.v. het verschijnen van De navel van Daphne met Jonas Staal en Maarten Doorman. Op 12 maart voor Zuiderlucht tijdens de Open Studios aan de Maastrichtste Jan van Eyck Academie (13 uur). Op 14 april een lezing over engagement in de kunst in Concordia in Enschedé, op 15 april Nacht van de Filosofie in Amsterdam (Pakhuis De Zwijger) en op 24 april op de Nacht van de Filosofie in Groningen.