Agenda: Antwerpen, Den Haag, Wageningen, Amsterdam


Op 14 april houdt Maarten Doorman om 11 uur in Antwerpen de Nottebohmlezing 2013: Émile in de greep van het echte. Over Rousseau. Zie

Eveneens op 14 april in Den Haag, om 15.30 uur, een publiek interview van Monique Samuel met Maarten Doorman n.a.v. de toneelvoorstelling Volle Maan van De Appel. Zie

Op 22 mei een lezing van Maarten Doorman in het kader van Beelden op de berg in Wageningen. Zie

En op 4 juni in Perdu, Amsterdam een lezing over Rousseau, 20.30 uur:

Het bestuur van de Alumnikring Frans van de Universiteit van Amsterdam organiseert voor geïnteresseerde (oud-)studenten en (oud-)docenten een avond gewijd aan de 250e verjaardag van

Jean-Jacques Rousseau’s Emile

op dinsdagavond 4 juni a.s. in het theaterzaaltje van Stichting Perdu

Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam.

Aanvang: 20 uur (de zaal en de bar zijn open vanaf 19.30 uur).

Programma (voertaal: Nederlands):

20.00-21.20 u. Lezing van filosoof, dichter en essayist Maarten Doorman

(incl. discussie)

21.20-21.45 u. pauze

21.45-22.15 u. Korte bijdrage van literair vertaalster, dichteres en essayiste Anneke Brassinga (incl. discussie)

Vanaf 22.15 u. gelegenheid tot napraten bij een drankje.

Maarten Doorman doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit Maastricht en is bijzonder hoogleraar Kritiek van Kunst en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Recente publicaties: Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004), Paralipomena (2007), Denkers in de grond. Een homerun langs 40 graven (2010) en Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenticiteit (2012). De titel van zijn lezing luidt:

Emile en de paradoxen van de authenticiteit’

Het boek Emile of Over de opvoeding (1762) van de 18e-eeuwse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) is het meest invloedrijke boek over opvoeding ooit. En met afstand ook het meest paradoxale. Want in dit boek pleit Rousseau er juist voor het kind niet op te voeden en het zoveel mogelijk zichzelf te laten zijn. Het boek ligt ten grondslag aan talloze pedagogische theorieën en onderwijshervormingen. In zijn lezing zal Maarten Doorman ingaan op vragen als: waar kwam het paradoxale verlangen naar het natuurlijke vandaan? Hoe komt het dat het ideaal van authenticiteit sterker lijkt dan ooit tevoren? En kunnen we onder de problemen uit die het verlangen ernaar oproept?

Anneke Brassinga werkt op dit moment aan een vertaling van Flegeljahre, roman uit 1804, in het Duits geschreven door Jean Paul oftewel Johann Paul Friedrich Richter. Andere recente vertalingen van haar hand: Denis Diderot, Brieven aan Sophie (1995), Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Memoires (1996) en Jean-Jacques Rousseau, Emile (herdruk 2012 – vertaling i.s.m. Jeanne-Marie Noël). Enkele recente publicaties van eigen werk: poëziebundels als Verschiet (2001) en Timiditeiten (2003) en essaybundels als Het zere been (2002) en Bloeiend puin (2008). De titel van haar lezing luidt:

‘Op zoek naar sporen van Emile

Jean Paul (1763-1825) – schrijver van ironisch-romantische romans als Titan, Het leven van Quintus Fixlein, Flegeljahre, en nog veel meer – las op zijn zeventiende met zijn schoolvrienden, werk van Laurence Sterne (zoals A sentimental journey). Ook Rousseau’s Emile hoorde tot hun lectuur. In 1806 publiceerde Jean Paul een geschrift over de opvoeding: Levana. In haar bijdrage zal Anneke Brassinga zich buigen over de mate waarin, en de wijze waarop, dat geschrift van Jean Paul beïnvloed is door Rousseau’s Emile.

Zie

Deze avond, inclusief consumpties, is kosteloos voor Alumnikring-leden.

Overige bezoekers betalen 5 euro toegang zonder consumpties.

Aanmelding (graag vóór maandag 29 mei) per mail: alumnikring-frans-fgw@uva.nl