Waar ooit de grenzen van de wetenschap lagen, bevindt zich nu het midden.


Lichtenberg