Onachterhaelbre Tijt, wiens heeten honger graech / Verslockt, verslindt, verteert, al watter sterck mach lijcken


P.C. Hooft