Hoe luider het pleidooi voor de vrijheid van meningsuiting, hoe minder sommigen mogen zeggen.