Waarom kunst nu


Voor artikel over waarom kunst nu zie hier

or see here

Op 30 april van 2 tot 4 PM een lezing over het translokale in de kunsten op het on line colloquium van Dutch Culture.

In 2020 organiseert DutchCulture een reeks colloquia om de toekomst van internationale culturele samenwerking te onderzoeken. Wat betekent culturele internationalisering anno 2020? Volstaan de traditionele begrippen en categorieën nog wel om enerzijds de ambities van kunstenaars en culturele instellingen uit te leggen, en anderzijds de uitdagingen van de geglobaliseerde wereld te adresseren? Om de aard, de voorwaarden en de gevolgen van culturele uitwisseling te overdenken, verkent DutchCulture in een serie colloquia samen met betrokkenen uit de wetenschap en het culturele veld vernieuwend onderzoek op het terrein van culturele internationalisering. Zodoende wil DutchCulture haar expertise en netwerk inzetten om bij te dragen aan kennisontwikkeling rondom bovensectorale vraagstukken.

Op 28 mei in de Erfgoed Academie van Amersfoort een sessie in de Studium generale serie Erfgoed in post-coronatijden. Ook on line te volgen. Maarten Doorman spreekt over het post-coronamuseum.

Op 4 juni, om 5.15 PM opening expositie van Tilman Meyer-Faje: Game over in de schietbaan op het Mainteterrein in Amsterdam. Living Art Lab Marineterrrein door Cityscapes.

Op 2 juli interview met Doorman over Schopenhauers onlangs verschenen Aforismen over levenswijsheid in Filosofie. Op 29 juli om 8 PM in Grand Theâtre in het Gronings Noorderzomerprogramma een gesprek over kunst in tijden van corona.