Radio 1 (8-1) en lezingen (11-1, 7-2 en 14-2)


Op zondag 8-1 tussen 10 en 11 uur is Maarten Doorman op radio 1 in het geschiedenisprogramma OVT (VPRO) te horen over Martin Luther n.a.v. het uitgebroken Lutherjaar, in gesprek met Jos Palm, Sabine Hiebsch en Luc Panhuyzen. Op 11 januari in De Rode Hoed bij de presentatie van het nieuwe boek van Eva Rovers (Ik kom in opstand dus wij zijn, met de schrijfster en met Tinkebell, o.l.v. Coen Simons en Frank Meester). Op 23 januari op de Toneelacademie in Maastricht met een lezing: Sontag, Rousseau en ik (met Naomi Velissariou) en op 7 en 14 februari voor de Wijsgerige Kring in Eindhoven over filosofie en kunst.