Amsterdam, Helmond, Torhout


Op 27 januari 2024 een openbare lezing in de Vondelkerk in Amsterdam bij het colloquium Europe and its Values, georganiseerd door Loge Saint Napoléon. De lezing gaat over de verhouding van Frankrijk en Duitsland binnen Europa, titel: Europe. Child of Romanticism and the Enlightenment.

Op 20 maart in Helmond in Lokaal 42: Vooruitgang in de kunst: een terugblik. Bij de honderdste versie van Kunstlokaal wordt teruggekeken op Doormans gedachten over hedendaagse kunst. Hoe hebben zich die ontwikkeld sinds zijn boek Steeds mooier. Over vooruitgang in de kunst verscheen?

En op 24 april op Hogeschool VIVES in Torhout (B) op een klein symposium over Rousseau en onderwijs:, Émile en authenticiteit. Gebaseerd op Doormans publicatie Rousseau en ik (7e druk 2023).