Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam


30 oktober, Amsterdam. ‘Lang leve de necrologie!’ Presentatie van ‘Zo las hij, zo leefde hij’, een bundeling van de literaire necrologieën die Michaël Zeeman tussen 1994 (Elias Canetti) en 2009 (Martin Bril) in De Volkskrant publiceerde. Een feestelijke en inspirerende avond, ook als pleidooi voor een dierbaar en tijdloos journalistiek/essayistisch genre.

Dit najaar verschijnt onder de titel Zo las hij, zo leefde hij bij De Bezige Bij een bundeling van de literaire necrologieën die Michaël Zeeman tussen 1994 (Elias Canetti) en 2009 (Martin Bril) in De Volkskrant publiceerde. Jarenlang maakte hij zijn lezers deelgenoot van zijn belezenheid en van zijn affiniteit voor de meest uiteenlopende schrijvers. Op deze avond wordt die bundel gepresenteerd in SPUI25. Medewerking aan de avond wordt verleend door Maarten Doorman (over de algemene journalistieke en literair-kritische kant van de necrologie), Patrick van IJzendoorn (over de Engelse traditie van de obituary), Arjan Peters (over Michaël Zeeman als ‘necrologist’) en Arjen Fortuin (over de manier waarop er bij een boekenredactie met necrologieën wordt omgegaan). De presentatie is in handen van Maarten Asscher, die tevens een inleiding schreef voor de bundel Zo las hij, zo leefde hij. Kortom, een feestelijke en inspirerende avond, ook als pleidooi voor een dierbaar en tijdloos journalistiek/essayistisch genre.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

1 november, Den Bosch, Brabanthallen

Bkkc presenteert op 1 november 2012 van 10.00 tot 18.00 uur het symposium De Waarde van Cultuur. Het doel van dit symposium is het zichtbaar en ervaarbaar maken van de economische, sociale, identiteitsvormende en innovatieve waarde van kunst en cultuur voor verschillende sectoren in de samenleving: zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, sociale zaken, recreatie en toerisme en het bedrijfsleven.

9.00-10.00
ontvangst
10.00-10.15
opening: Tracy Metz
10.15-10.30
welkomstwoord Brigite van Haaften, gedeputeerde van cultuur van de provincie Noord-Brabant
10.30-11.00

Over de toekomst van de kunst | keynote | Maarten Doorman
11.00-11.30
Moraalelasticiteit | keynote | Maxim Februari
11.30-12.00
pauze
12.00-12.30
Over de rol en de betekenis van de kunstenaar | keynote | Lex ter Braak
12.30-12.45
terugblik ochtendprogramma

21 november, De Kan, Den Bosch

Maarten Doorman is bijzonder hoogleraar kunstkritiek aan de Universiteit van Amsterdam en doceert cultuurfilosofie aan de Universiteit van Maastricht. In 1994 promoveerde hij op het vooruitgangsdenken in de moderne kunst. Het is nog steeds een actueel thema. Hij vertelt vanavond waar dat vooruitgangsdenken uit voorkomt, in hoeverre het achterhaald is en hoe we ondanks alle scepsis het geloof in de kunst kunnen behouden.

28 november, Witte de With Rotterdam

symposium Witte de With en Stedelijk Museum Amsterdam. Forum 17 uur, zie http://www.wdw.nl/program/