8 januari 2015 Congres Het leiderschap van de toekomst. Utrecht.


Vrijheid, dwang en authenticiteit

Het onderwijs speelt zich per de finitie af in het spanningsveld van vrijheid en dwang.
De gesprekken over dat spanningsveld gaan allemaal terug op het boek Émile (1762)
van de Franse losoof Rousseau. Een fascinerend boek dat ons tegelijk, tot op de dag van
vandaag, in de problemen brengt. Wie de hedendaagse schoolcultuur wil begrijpen, moet
terug naar dit paradoxale boek. Daarnaast is Rousseau de oervader van de authenticiteit,
een van de cruciale pijlers van modern leiderschap. Een inleiding op vrijheid, dwang en
authenticiteit bij leerling, docent en leidinggevende.

Waar? Hier.